big shuffle now bet. Case, Muf…

big shuffle now bet. Case, Mufi, Hanabusa, Djou, Aiona. Wow. RT @KGMB9: This will be an interesting election season